Βιβλιοθήκη

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς διαθέτει μια πλήρως ενημερωμένη με νέες εκδόσεις βιβλιοθήκη στο χώρο του με νομικά βιβλία για τα μέλη του και για κάθε ερευνητή νομικό . Για τον εμπλουτισμό της προστέθηκαν ράφια στην υπάρχουσα βιβλιοθήκη και ανά τρίμηνο σχεδόν προβαίνει στην αγορά νέων εκδόσεων η συμπληρώσεως με νέα τεύχη των ήδη εκδοθέντων . Σε συνεργασία με την Τράπεζα πληροφοριών ΝΟΜΟΣ τα μέλη μας και συνάδελφοι άλλων δικηγορικών συλλόγων της χώρας που έχουν πρόσβαση στη ΝΟΜΟΣ μπορούν να αναζητήσουν μονογραφίες συγγράμματα και λοιπές νομικές εκδόσεις από τη βιβλιοθήκη του ΔΣΠ. Δεν απαιτούνται ειδικές ενέργειες έρευνας ή αναζήτησης για την από κοινού ως άνω εμφάνιση των πληροφοριών δεδομένου ότι το σύστημα αναλαμβάνει αυτεπάγγελτα τις σχετικές διαδικασίες βάσει του ερωτήματος του χρήστη . Οι τρόποι πρόσβασης στις πληροφορίες είναι οι συνήθεις μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ δηλαδή στο χρήστη παρέχονται οι ως άνω υπηρεσίες μέσω πρόσβασης στο site του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς όπου υπάρχει διαθέσιμο link σύνδεσης με τη ΝΟΜΟΣ η απευθείας σύνδεση με τη ΝΟΜΟΣ.