Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Νέα / Ανακοινώσεις ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Σχετικά με την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του άρθρου 20 του ΚΒΣ για συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2004, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

A. Ημερομηνίες υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2004, καθορίστηκε η 30n Δεκεμβρίου 2005, γιο όλους τους υπόχρεους, ανεξάρτητα από τον λήγοντα ΑΦΜ με βάση το υπ' αριθ. 1109779/818/0015/18.11.2005 τηλεγράφημα του Υπουργείου Οικονομικών και η παραπάνω ημερομηνία αποτελεί την τελική προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής.

Η εκπρόθεσμη υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται μέσω ΔΟΥ σε δισκέτα (πρόγραμμα από το www.gsis.gr).

Β. Περιεχόμενο Καταστάσεων

α) Σημειώνονται μόνο οι αμοιβές οπό Νομικά Πρόσωπα και Επιτηδευματίες άνω των 300,00 ευρώ ανά ΑΠΥ και οι δαπάνες σε προμηθευτές άνω των 300,00 ευρώ (για τα τιμολόγια σημειώνονται οι αξίες άνω των 300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά τιμολόγιο).

β) Για κάθε πελάτη ή προμηθευτή γίνεται μία καταχώρηση με το σύνολο των φορολογικών στοιχείων (μόνο των στοιχείων που υπερβαίνουν το όριο των 300,00 ευρώ) και υπολογίζεται το συνολικό ποσό αμοιβής ή δαπάνης ανά πελάτη ή προμηθευτή.

Γ. Τρόπος υποβολής

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1114/18.8.2005 και τις σχετικές έγγραφες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων από την 26/8/2005 και μετά γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Μέσω των ΚΕΠ σε χειρόγραφη κατάσταση (στο ειδικό έντυπο) μέχρι 10 συνολικά καταχωρήσεις πελατών και προμηθευτών, με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί αίτηση στο ΚΕΠ για χορήγηση προσωπικού κωδικού (τουλάχιστον 5 εργάσιμες πριν την υποβολή της κατάστασης) ή να έχουν ανοιχθεί οι κωδικοί μέσω του taxisnet (εγγραφή-συνέχεια-συμπλήρωση στοιχείων στα βήματα 1-5).

β) Μέσω των ΚΕΠ σε δισκέτα (συμπλήρωση από το πρόγραμμα του www.gsis.gr.

γ) Μέσω διαδικτυου (www.gsis.gr) με τους όρους και τις προθεσμίες χορήγησης κωδικού που ορίζονται από τη σχετική ΠΟΛ για εγγραφή στο δίκτυο TAXISnet.

δ) Μέσω ΔΟΥ σε δισκέτα (συμπλήρωση από το πρόγραμμα του (www.qsis.gr).

Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2005
Ο Πρόεδρος
Κώστας Πεταλάς
Ο Γεν. Γραμματέας
Κώστας Ρεσράνης