Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επικαιρότητα Νέα / Ανακοινώσεις

Νέα / Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της 6.4.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου κατά τη συνεδρίαση της 06/04/2015 αποφάσισε τα ακόλουθα:

1) Έγκριση απολογισμού έτους 2014.

2) Ορισμός μέλους του ΔΣΠ στην Επιτροπή αναθεώρησης του ΚΠολΔ.

Ιατρική Περίθαλψη Δικηγόρων Πειραιά

Το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά αποφάσισε να γνωστοποιήσει στα μέλη του δύο προγράμματα (Αρχείο 1, Αρχείο 2) για παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται ατομικά σε κάθε Δικηγόρο Πειραιά, ως αντισυμβαλλόμενο και για οποιαδήποτε περαιτέρω λεπτομέρεια θα πρέπει ν’ απευθύνεστε στον κάθε πάροχο του προγράμματος.

Ο Δ.Σ.Π. προβαίνει στην ενέργεια αυτή για να συμβάλει, κατά το δυνατόν, στην κάλυψη του υφιστάμενου ελλείμματος ιατρικής περίθαλψης στο ύψιστο αγαθό της υγείας.

 

Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

 

      Γιώργος Σταματογιάννης                                               Παναγιώτης Πετρόπουλος

 

Ορθή Επανάληψη Προγράμματος Σεμιναρίων Ασκουμένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Σ.Π. ΩΡΑ 17:30

ΔΕΥΤΕΡΑ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 16:00)
ΘΕΜΑ: Διαταγή Πληρωμής
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Εγγλέζος, Δικηγόρος

ΔΕΥΤΕΡΑ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΘΕΜΑ: Διάκριση αξιοποίνων πράξεων (εγκλημάτων) – Χρόνος παραγραφής αυτών – Αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γρηγόρης Λαπατάς, ετ. Αρεοπαγίτης \

ΤΕΤΑΡΤΗ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΘΕΜΑ: Η περάτωση της ανάκρισης σε κακουργήματα και η εισαγωγή της σε δίκη
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος

ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΘΕΜΑ: Ένδικα μέσα και βοηθήματα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Τσικρικάς, επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θα χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης, ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων.